Barnvakt Stockholm


Inget i ditt liv är mer värdefullt än dina barn. När du lämnar dem till en barnvakt är det viktigt att du kan lita på att det är en seriös och trygg person du lämnar dem till. Vi listar företag i Stockholm som erbjuder barnpassning för familjer.

Det är tryggare och säkrare att anlita barnpassning via ett seriöst företag med myndiga anställda än att låta grannens omyndiga dotter passa barnen.

I de flesta familjer finns fasta rutiner för vad som gäller vid barnpassning. Det vanligaste är att mormor eller farmor ställer upp om mamma och pappa behöver vara från hemmet en kväll. Flera gånger under barnens uppväxt kommer det dock hända att du som förälder behöver vara utanför hemmet utan att någon i den egna släkten kan ställa upp som barnvakt. Vem skall man då välja för uppdraget?

Förr i tiden var det vanligt att man lät grannens dotter passa barnen under en kväll. Dagens samhälle ställer dock högre krav på säkerhet och lämplighet. I många situationer kan det vara direkt oansvarigt att överlåta ansvaret för barnpassning till en 16-17 årig flicka i grannskapet. Vem är ansvarig om en olycka händer? Om den unga barnflickan inte klarar av att hantera barnen?

I dagens samhälle behöver man ofta vända sig till ett seriöst företag som kan erbjuda myndiga barnvakter med rutin och erfarenhet om man inte kan lösa barnpassningen via släkt eller nära vänner. Försätt dig inte i en situation där du överlämnar ansvaret för dina barn till en omyndig person!
Det är du som bär hela ansvaret om en olycka är framme och du lämnat barnen hos en omyndig barnvakt.

Om du anlitar ett företag som är specialiserat på barnvakter i det egna hemmet så kan du känna dig trygg i att dina barn tas om hand av en myndig person som kan reagera och agera ansvarsfullt om en olycka är framme. Som har rutin i att se till att barnen får mat, att de inte skadar sig. Som har erfarenhet att göra barnen nöjda och glada med barnpassningen.

Idag behöver det inte heller vara särskilt dyrt att anlita en professionell barnvakt. Införandet av RUT-avdraget har gjort att timpriset på barnvakter i praktiken har halverats. Idag kan du få en barnvakt från 150 kronor i timmen inklusive moms. Om du har tre barn innebär det en kostnad om 50 kronor i timmen per barn.

Nedan har vi listat seriösa företag i Stockholm som specialiserar sig på att hyra ut myndiga och ansvarfulla barnvakter till privatpersoner:

Barnpassning i Stockholm:


Nanny Stockholm | Duktiga och pålitliga barnvakter över 18 år
Nanny Stockholm är ett företag som hyr ut duktiga och myndiga barnvakter i Stockholmsområdet som kan ta ett helhetsansvar för barnfamiljen. Nanny Stockholm kan ställda upp på att hämta och lämna på dagis, passa barn dag- och kvällstid i ditt hem, laga mat till barnen, hjälpa barnen med läxorna och följa med barnen till fritidsaktiviteter.

Priset för en barnvakt uppgår till 149 kr efter rut-avdrag per timma. Nanny Stockholm kan även åta sig barnpassning med mycket kort varsel (under 48 timmar) och timpriset är då något högre om 160 kronor per timma. Alla barnvakter hos Nanny Stockholm utbildas i barnsäkerhet och första hjäpen.Barnflickan | Barnvakt från 136 kronor i timmen efter RUT-avdrag
Barnflickan är ett företag i Stockholmsområdet som specialiserat sig på uthyrning av barnvakter till privatpersoner. Barnflickan sätter stort fokus på den anställdes lämplighet och kräver stor erfarenhet av barn för att kunna bli anställd. Samtliga barnvakter hos Barnflickan är över 18 år, har stor rutin och erfarenhet av barn. Företaget uppger att man kräver ett prickfritt belastningsregister av alla sina anställda.

Alla anställda måste genomgå en barnsäkerhetsutbildning som inkluderar kunskap i första hjälpen och olycksfall. Grundpriset för att anlita en barnvakt hos Barnflickan ligger på 160 kr per timma efter RUT-avdrag, men företaget lämnar upp till 15 % rabatt på timpriset till kunder som anlitar företaget regelbundet.Nannyakuten | För dig som är i akut behov av barnpassning
Nannyakuten kan du vända dig till om du är i behov av barnvakter med kort varsel i Stockholmsområdet. Exempel på arbetsuppgifter man åtar sig är barnpassning i ditt hem, hämta från dagis om du måste jobba sent, hjälpa till med läxläsning och andra uppdrag enligt ditt önskemål.

Alla barnvakter som anställs via Nannyakuten är myndiga och ansvarstagande personer, barnvakterna har fått utbildning i första hjälpen och barnolycksfall. Nannyakuten tillämpar en fast prismodell utan startavgifter. Med avdrag för RUT betalar du endast 156 kronor per timma inklusive moms för en myndig barnvakt.