Begravning Stockholm


Begravningsbyråer | Dödsannons | Gravsten | Allmän information om begravningar

Det finns inget svårare i livet än att mista en familjemedlem. Samtidigt är det något som vi alla kommer att göra. För många är det första gången, men saknaden är alltid lika stor. Utöver en ofta obeskrivlig smärta, sorg och saknad är det många saker som måste ordnas med i samband med en nära anhörigs bortgång.

För någon som precis förlorat någon man älskar kan det kännas svårt, för att inte säga omöjligt, att sätta sig ned och leta telefonnummer till en begravningsbyrå och kontakta tidningen för publicering av dödsannons. Därför har vi tagit fram en kortfattad informativ text om vad som händer efter ett dödsfall, vad du som anhörig behöver ordna med.

Vi har listat ett par begravningsbyråer i Stockholm som har lång erfarenhet och och gott rykte om sig. Vi har tagit fram information om vad en dödsannons bör innehålla. Vilka val du kan göra avseende kista och gravsten. Samt allmän information om hur en begravning går till. Tanken är att underlätta för dig i din svåra situation, att ge dig en enkel och överskådlig helhetsblick över vad en begravning innebär.

Begravningsbyråer i Stockholm:


Alfa Begravning | En av Stockholms mest anlitade begravningsbyråer

Alfa Begravningsbyrå har kontor på 8 adresser i Stockholm och är en av Stockholms största och mest anlitade begravningsbyråer. Alfa begravningsbyrå kan vara ett stöd för er som anhöriga under hela begravningsprocessen.

Byrån hjälper till med allt från val av begravningskista (eller urna för dig som så önskar), blomsterdekorationer till både kista och kyrka, samt utformning av gravsten. I samråd med begravningsbyrån kan ni tillsammans utforma dödsannonsen och kontakten med kyrkan.

Alfa Begravningsbyrå är, om du så önskar, även med och utformar och hjälper till vid minnesstunden efter begravningen och kan hjälpa till med att ordna förtäring och hyrd lokal.


Fonus Begravningsbyrå | Den mest anlitade begravningsbyrån i Sverige

Fonus anlitas som begravningsbyrå vid nästan 1/3 av alla begravningar i Sverige. På Fonus hemsida kan du enkelt få kontaktuppgifter till ditt lokala Fonus-kontor.

På hemsidan kan du inför besöket i lugn och ro titta på olika kistor och gravstenar, samt utforma dödsannons och välja bland blomsterdekorationer. Att anlita Fonus som begravningsbyrå innebär trygghet, säkerhet och någon som hjälper er under hela begravningsprocessen från tidig planering ändå till minnesstunden efter begravningen. Därför är Fonus Sveriges utan tvekan mest anlitade begravningsbyrå.


Dödsannons

En dödsannons skall publiceras i den lokala tidningen (i Stockholm vanligen Dagens Nyheter) efter ett dödsfall och syftar till att tillkännage dödsfallet. I samråd med tidningen och er begravningsbyrå utformar ni tillsammans dödsannonsen.

Annonsen illustreras vanligen överst av en symbol så som ett kors, ros eller annan symbol som ni väljer. I annonsen skall det framgå namn, födelseår och dödsdatum för den avlidna. Det är normal sed att börja med en varm avskedsfras som "Vår högt älskade" eller "Vår kära". Så här kan en standardannons vara utformad:Vår högt älskade
Johan Jakobsson

* 3 februari 1937
Har idag lämnat oss i stor
saknad och sorg

Stockholm den
12 september 2012

Eva, Anders, Erik,
och Anna

Begravningsgudstjänsten
äger rum i XXX kyrka,
fredagen den 28 september
kl 13.00. Efter akten inbjudes
till minnestund o.s.a senast
den 25/9 till Stockholms
begravningsbyrå
telefon yyy-xxxxx.Som anhöriga har ni själva stor valfrihet när ni utformar dödsannonsen. Många vill publicera en kort avskedsdikt och detta görs vanligen efter namnet på personerna som tar farväl av den avlidna. De personer som skall nämnas i dödsannonsen är i förstahand make/maka och egna barn. Därutöver är man som anhöriga fria att välja att skriva in barnbarns namn eller nära vänners.

En dödsannons måste inte publiceras i tidningen före begravningen. Önskar ni en begravning endast för den egna familjen kan annonsen föras in i tidningen efter begravningen. Ett alternativ är att i annonsen skriva att begravningen sker för närmast anhöriga.

Samråd med din begravningsbyrå vad gäller utformningen av dödsannonsen så att begravningsbyrån känner till era önskemål.


Gravsten

Som anhöriga har ni stor valfrihet att själva välja gravsten så länge stenen är utformad i enlighet med kyrkogårdens regelverk (hör efter med kyrkogårdsförvaltningen vad som gäller på er kyrkogård).

Den vanligaste gravstenen är uppbyggd av granit eller marmor. En gravsten av granit med inskriptionsdjup om 5 mm håller i över 100 år utan underhåll. Om ni vill ha en gravsten som står an tidens gång och vill att den skall se ut som idag även om 50-100 år så välj då en sten av granit med inskriptionsdjup 5 mm.

Det vanligaste teckensnittet på en gravsten är Helvetica. Så här kan en standardtext på en gravsten utformas:         Här vilar
Anders Andersson
* 330115 † 120913
Älskad och saknad

Information om hur en begravning går till

Den vanligaste begravningsformen är kyrklig begravning och närmare 90 % av alla i Sverige begravs under en kyrklig begravningsgudstjänst.

För medlemmar i Svenska Kyran är begravning avgiftsfri i den mån att präst, kyrkolokal och begravningsmusik betalas av kyrkan. Däremot skall dödsboet betala för begravningsbyrå, kista, gravsten och dödsannons.

Från dödsfallet till begravningen får det enligt lag ta maximalt 1 månad, annars måste man ansöka om särskilt uppskov.

I samråd med din begravningsbyrå kan ni ta kontakt med prästen i kyrkan för att innan begravningen göra upp hur begravningen skall utföras. Ibland önskar anhöriga hålla tal eller spela upp särskild musik under gudstjänsten. Det kan även vara bra att hålla ett längre samtal med prästen inför gudstjänsten för att gå igenom vem den avlidna var som person och om anhöriga har några särskilda önskemål eller ord som prästen skall säga under gudstjänsten.

Efter begravningen hålls vanligen en minnesstund med förtäring för de anhöriga. Denna kan till exempel hållas i det egna hemmer eller vid en för ändamålet särskild hyrd lokal. Det vanligaste är att minnesstunden hålls i det hem där den avlidna bodde.

Minnesstunden är en chans för anhöriga och vänner att umgås under mer familjära omständigheter och en möjlighet för vänner och bekanta att framföra sina avskedsord till de närmast sörjande.

Er begravningsbyrå kan ofta vara behjälplig att utforma minnesstunden i det egna hemmet utifrån era egna önskemål.