Hemtjänst Stockholm


Hemtjänsten finns till för dig som är äldre och i behov av hjälp med städning, matinköp eller någon som besöker dig regelbundet.

Hemtjänstens syfte är att möjliggöra för dig som är äldre att bo kvar i det egna hemmet genom att bistå med hjälp med de uppgifter du inte längre klarar eller har svårt för. Det kan röra sig om allt från hjälp med matinköp eller hjälp med regelbunden städning.

För dig som äldre innebär det en chans att kunna bo kvar i det egna hemmet ett par år till, och för samhället är den också en besparing att den äldre bor kvar i det egna boendet hellre än på ett äldreboende.

De vanligaste uppgifterna som hemtjänsten utför är hjälp med inköp (vanligen mat), enkel städning och bäddning, vid behov hjälp med personlig hygien och duschning, stöttning vid måltid, promenader, tillsyn under dagen, och kortare promenader.

Ansökan om hemtjänst | För dig som vill ha hemtjänst i Stockholm

För att ansöka och bli beviljad hemtjänst behöver du först ta kontakt med en biståndshandläggare. Detta gör du enklast genom att skicka in en förfrågan via länken ovan med dina personuppgifter och eventuella kontaktuppgifter till anhöriga. Har du svårt för internet kan dina anhöriga hjälpa dig att fylla i formuläret.

Efter att du skickat in en förfrågan om hemtjänst kommer en biståndshandläggare i stadsdelen som du bor i ta kontakt med dig och eventuella anhöriga för att boka ett möte. Efter att ni träffats och du/anhöriga fått framföra vilken hjälp ni anser att ni är i behov av så påbörjar biståndshandläggaren en utredning för att bedöma vilket bistånd/hjälp du är i behov och berättigad till.

Efter utredningen får ni ett skriftlig beslut om vilken typ av hemtjänst ni beviljas. Avslås en begäran om hemtjänst så får ni information om orsaken till detta.

Om du blir beviljad hemtjänst står det dig rätt att välja vem som skall utföra biståndet i ditt hem. Utöver kommunen finns många privata hemtjänstföretag i Stockholm som specialiserar sig på att ge hemtjänst till äldre.Ranking av bolag inom hemtjänst i Stockholm

I Stockholm finns 230 bolag som erbjuder tjänster inom hemtjänst. Det innebär att du som äldre har 230 olika företag att välja mellan om du blivit beviljad hemtjänst.

Att göra ett sådant val kan vara svårt, särskilt när det är första gången man blir beviljad hemtjänst. Hur skall man som äldre eller anhörig kunna veta vilka bolag som erbjuder den bästa servicen och ger det trevligaste bemötandet av den äldre?

För att underlätta ditt val har Stockholm Stad har tagit fram en lista över alla 230 valbara företag inom hemtjänsten. Listan kan sorteras utifrån 4 olika frågor som bedömer respektive bolags kvalitet:

  • Jag är nöjd med min hemtjänst
  • Personalen bemöter mig på ett bra sätt
  • Jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalen
  • Personalen passar tiderna bra

  • Genom att välja bolag som i enkäter fått genomgående höga betyg på ovanstående frågor så ökar du din möjlighet att göra ett val som stämmer överens med dina egna önskemål och förväntningar.

    Om du hittar ett bolag som du anser uppfylla dina krav och förväntningar finns på hemsidan såväl kontaktuppgifter till bolaget som en enkel presentation av varje bolag.