Tunnelbanan Stockholm


Stockholm har ett av Europas största tunnelbanesystem. I Stockholm finns 100 tunnelbanestationer och i stadskärnan är det sällan mer än hundra meter till närmaste station. Tunnelbanan i Stockholm är sammantaget 10 mil lång och uppdelad på tre linjer: gröna, röda och blåa linjen.

För att underlätta för dig att hitta rätt i tunnelbanan har vi tagit fram snabblänkar till en kartöversikt över tunnelbanan, information om biljettpriser samt en reseplanerare så att du vet från och till vilken station du ska åka och med vilken linje.Biljettpriser | Hitta och välj rätt biljett för dig

Att åka med ett giltig färdbevis är mycket viktigt när du reser med tunnelbanan i Stockholm. Ertappas du av en kontrollant utan giltig färdbevis erläggs du en kontrollavgift om 1 200 kronor. Kontroller i Stockholms tunnelbana sker på regelbunden basis.

Vilket färdbevis (biljett) du skall välja är helt beroende av hur mycket du tänker åka. Är du bosatt i Stockholm och planerar att åka med tunnelbanan på väg till och från jobbet så blir det billigast med ett månadskort. Ett månadskort för tunnelbanan kostar 790 kr för vuxna och 490 kr om du är student. Då får du fria resor överallt i Stockholm med tunnelbanan.

Är du i Stockholm över en helg kostar en 3-dygns biljett 230 kronor och 1 dygn fås för 115 kronor. Allra dyrast är att köpa kuponger av spärrpersonalen i biljettluckan till ingången av stationen. Beroende av hur långt du vill åka kostar en enkelresa med tunnelbannan mellan 44 till 88 kronor! Tänk sålunda på att köpa dygnsbiljett eller reskassa i god tid innan du skall åka med tunnelbanan för att undvika de höga biljettpriserna i biljettluckan vid ingången till tunnelbanan.Reseplaneraren | Hitta rätt stationer och tidpunkter för din resa

Att åka med tunnelbanan för första gången kan verka svårbegripligt för många turister. Det är svårt att veta vilken tunnelbanestation som ligger närmast där man bor och vilken tunnelbanestation som ligger i närheten av resmålet man skall till. Även för resvana Stockholmare kan det vara svårt att veta vilka byten man skall göra och vid vilka tidpunker som tågen går

För att underlätta för resenärer att hitta rätt resa och så snabbt som möjligt nå sitt resmål har SL (Storstockholms Lokaltrafik) tagit fram en reseplanerare där du kan söka resor direkt över nätet.

Genom reseplaneraren fyller du i från vilken adress du vill åka ifrån och till vilken adress du skall, alternativt från vilka tunnelbanestationer. Du kan välja tidpunkt du vill påbörja resan eller vilken tid du senast vill vara framme. Du kan söka resor för 1 månad framåt.

Genom reseplaneraren kan du få en exakt tidsangivelse för när du skall åka och mellan vilka stationer/linjer/tåg. Med reseplaneraren behöver du aldrig fundera på om du åker kortast väg, programmet räknar självt ut kortaste resväg och presenterar de resförslag som blir bäst för dig.Karta över tunnelbanan | Överskådlig karta över Stockholms spår- och busstrafik

SL (Storstockholms Lokaltrafik) har tagit fram detaljrika kartor över all tunnelbane- och busstrafik i Stockholm. På dera hemsida kan du få upp en exakt detaljkarta för Stockholms innerstad och även välja enskilda områden/stadsdelar i Stockholm och titta på detaljkartor över all spår- och busstrafik i området.

På hemsidan finns även en enkel men överskådlig karta över all tunnelbanetrafik i Stockholm. Vill du ha med dig kartan när du åker med tunnelbanan så ligger kartorna i .pdf format och är enkla att skriva ut direkt från datorn till din skrivare.