Hur välja advokatbyrå i Stockholm?


Att anlita en advokat i Stockholm
Det finns många skeenden i livet när man som privatpersoner eller egenföretagare kan behöva anlita en advokat. Skilsmässa, vårdnadstvister, ekonomiska tvister och brottmål är alla skeenden och situationer i livet där det behövs hjälp från en advokatbyrå för att tillgodota dina intressen och rättigheter. Att inte anlita en advokat, som kan ta tillvara dina rättsliga rättigheter, kan i slutändan bli mycket dyrare än kostnaden du sparar på att inte anlita en advokat.

När du skall anlita en advokat skall du vid kontakten med advokatbyrån alltid be om ett första rådgivande samtal utan kostnad för dig. Under detta samtal går ni igenom ditt fall och vad du kan tänkas behöva hjälp med. Du får en preliminär uppskattning av tidsåtgången som advokaten kommer behöva lägga på ditt fall och kostnaden för detta. Under det första samtalet ges du också möjlighet att kontrollera att personkemin mellan dig och din advokat stämmer och att era tankar kring målet går i samma riktning, så att du annars kan välja att gå till en annan byrå och advokat innan den rättsliga processen tar vid.Advokat Stockholm - Ranking över Stockholms advokater

På AdvokatStockholm.com finns ett omfattande rankingsystem över Stockholms bästa advokatbyråer. Rankingen är baserad på tidigare klienters lämnade omdömen över respektive advokatbyrå. Rankingen ger ingen absolut sanning utan skall ses utifrån vad ett fåtal tidigare klienter har lämnat för omdöme kring de enskilda byråerna, för dig som tidigare aldrig anlitat en advokat kan det ändå vara ett stöd för dig i valet av vem du skall anlita.

På sajten kan man sortera advokater utifrån vilket område man behöver rättslig hjälp. Du kan söka advokat bland annat inom följande rättsområden:

Målsägandebiträde
Har du blivit utsatt för ett brott som faller under allmänt åtal har du vanligen rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde kan vara advokat eller jurist vid en advokatbyrå. Målsägandebiträdet skall ta tillvara dina rättigheter och intressen och vara ett stöd för dig under rättegåenden. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten och åläggs inte den som blivit utsatt för ett brott.

Offentlig försvarare
Om du är misstänkt för ett brott har du alltid rätt att anlita en advokat som tar tillvara dina intressen och bistår i ditt försvar under såväl förundersökningen som under en rättegång. Om du som misstänkt för ett brott blir anhållen eller häktad har du alltid rätt att begära att få en offentlig försvarare.

Affärsjuridik
En affärsjurist är en advokat eller jurist som är specialiserad på biträda företag och juridiska personer. En affärsjurist anlitas vanligen i samband med att ett företag står inför ett bolagsförvärv, avyttrande av företag eller vid större avtal och affärer.

Familjerätt
Familjerätt är den absolut vanligaste juridiska hjälpen som de flesta får under sitt liv då skilsmässor och vårdnadstvister sorterar under detta område. Är du i behov av en advokat i samband med skilsmässa är det att rekommendera att du tar hjälp av en som är specialiserad på familjerätt.