Dagis och förskola Stockholm


 • Förskolan i Stockholm riktar sig till barn som ännu inte börjat första klass.
 • Det är vanligt att man börjar förskolan kring 1-års åldern och går kvar till 5 års ålder.

 • Förskolan, i folkmun dagis, är en verksamhet som i så hög utsträckning som möjligt försöker kombinera barnomsorg med utbildning.

  Dagens svenska förskola handlar alltså inte enbart om att passa barn utanför hemmet utan också att bistå i deras kunskaputveckling genom enkla räkneövningar, musik och sång samt interaktion och lek med andra barn.

  En av förskolans huvuduppgifter är att föräldrarna skall kunna förvärvsarbeta med vetskap och trygghet om att deras barn tas väl omhand i den svenska förskolan. Idag anser många att förskolan är en naturlig del i en familjs liv och en chans för barnet att få bekanta sig med barn utanför det egna hemmet samtidigt som mamma och pappa ges chans att återgå till sina arbeten.

  Är du förvärvsarbetande eller studerande så har du rätt att placera ditt barn på förskola från 1 års ålder. Införandet av maxtaxan, som satte ett tydligt tak över utgifterna på förskoleavgifter, har kraftigt ökat förskolan populäritet.

  Idag ansöker många, inte minst tack vara maxtaxan, om förskola för sina barn. På många orter runt om i landet, inklusive Stockholm, är det idag kö till förskolan om du vill skriva in ditt barn.

  För att bli antagen till en plats på förskolan måste du som vårdnadshavare först ansöka om en plats. Tänk på att göra ansökan i god tid då kötiden för att bli antagen förnärvarande uppgår till flera månader i vissa delar av Stockholm.

  Ansök till förskola | Ansök direkt via Stockholms Stad
  Om du vill ansöka om plats på förskolan i Stockholm måste du först logga in på Stockholms Stads hemsida med din e-legitination och fylla i en ansökningsblankett. När du ansöker måste du fylla i vilken stadsdel du vill att ditt barn skall gå i.

  I varje stadsdel finns ett stort antal förskolor, du får välja max 5 stycken som du vill ansöka om lediga platser till. När du gjort ditt val måste du fylla i uppgifter om din familjesiuation såsom din sysselsättning

  Tänk på att ansöka i god tid till förskolan då kötiden är flera månader. Du kan redan när barnet är 6 månader registrera det för plats inom förskolan så att du inte behöver vänta på en ledig plats när det väl är aktuellt att börja arbeta igen.

  Många föräldrar tycker att det kan vara svårt att veta vilken förskola som är bäst, som ger mest förutsättningar för inlärande för det egna barnet. För att underlätta valet har Stockholm Stad tagit fram en jämförelselista över alla förskolor i Stockholm.  Jämför alla förskolor i Stockholm
  Som förälder är det naturligtvis svårt att veta vilken förskola man skall sätta sig barn på. Många har kanske fått tips och rekommendationer från bekanta, andra väljer utifrån närhet till den egna bostaden.

  För att underlätta föräldrarnas val har Stockholm Stad tagit fram en lista på alla förskolor i Stockholm och låtit ranka dem utifrån om föräldrar till barn på förskolan svarat Ja eller Nej på följande frågor:

 • Mitt barn känner sig tryggt på förskolan
 • Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola
 • Jag kan rekommendera mitt barns förskola
 • Antal barn på förskolan

 • Denna lista kan utgöra ett stort stöd för föräldrar som väljer mellan flera olika förskolor i närområdet och kan ge en god uppfattning om kvaliten på respektive förskola.