Komvux Stockholm


Om du har ofullständiga betyg från gymnasiet eller saknar gymnasieutbildning skall du vända dig till Komvux om du vill komplettera din utbildning.

Om du vill läsa om gymnasiekurser för att höja dina betyg från Godkänt till ett högre betyg skall du inte vända dig till Komux utan istället göra en prövning.
Komvux är en förkortning för kommunal vuxenutbildning och är en möjlighet för vuxna att läsa upp ämnen som man saknar betyg i från gymnasiet och grundskolan.

Det är även på flera orter i Sverige möjligt att ansöka till Komvux för att läsa upp sina betyg (exempelvis kan du ansöka till Komvux om du vill försöka läsa upp ett godkänt i Svenska eller Engelska till ett väl godkänt eller mycket väl godkänt).

På senare år har det dock blivit allt svårare att bli antagen till Komvux om man önskar läsa upp betyg då sökande som helt saknar betyg eller utbildning prioriteras först vid antagningen till Komvux. I Stockholm Stad har man på vuxenutbildningen valt bort att ta emot sökande som vill läsa upp sina betyg och hänvisar istället till möjligheten för prövning för dessa studenter.

Syftet med Komvux är att erbjuda vuxna utan fullständig utbildning en andra chans att komplettera sina betyg och kunna ta en studentexamen. Komvux har även traditionellt använts av sökande som inte har tillräckliga betyg för att komma in på ett högskoleprogram i syfte att läsa upp sina betyg så att de kan ansöka igen nästa år, denna möjlighet finns alltså inte längre i Stockholm.

På Komvux i Stockholm finns möjlighet att läsa såväl på distans som på plats med fysisk undervisning. Distansutbildningar tillhör ett undantag, det vanligaste är fortfarande att man läser utbildningen på plats i en fysisk lokal med lärare framför sig. Om du är intresserad av distansutbildningar måste du kontrollera utbudet av kurser.

Ansök till Komvux - All information om vuxenutbildning i Stockholm

Om du vill ansöka till Komvux kan du göra det via Stockholms Stads hemsida för Komvux. För att göra en ansökan behöver du kunna legitimera dig på hemsidan med din e-legitimation.

När du ansöker till Komvux måste du uppge din utbildningsbakgrund. Detta är viktigt då det styr vem som skall bli antagen. Antalet platser på vuxenutbildningen i Stockholm är begränsat och antalet sökande överstiger antalet antagna. Sökande med kort utbildningstid eller ofullständiga betyg har alltid företrädde gentemot andra sökande.

I samband med att du ansöker om plats på Komvux måste du fylla i vilken utbildning eller vilka enskilda kurser du vill gå. Du skall också välja på vilken skola och vilka tider under året som du vill bedriva dina studier. En lista över samtliga kurser och utbildningsprogram som erbjuds via vuxenutbildningen i Stockholm återfinns här.Prövning: För dig som vill läsa upp ett betyg

Om du har gått ut gymnasieskolan med godkänt eller väl godkänt i ett eller flera betyg kan detta ibland vara otillräckliga betyg för att komma in på den högskoleutbildning du önskar. Konkurrensen till högskolan är idag stenhård och för många program som läkare, civilekonom eller civilingenjör krävs högsta betyg i alla ämnen för att bli antagen.

Ett godkänt betyg i ett eller flera ämnen kan därför stå i vägen mellan dig och din drömutbildning på högskolan. Förr i tiden fanns möjligheten att läsa upp betyg på Kmovix i Stockholm, men denna väg är idag stängd.

Vill du läsa upp ett eller flera betyg i kurser du gått på gymnasiet måste du istället göra något som kallas för Prövning. All prövning sker idag via Åsö vuxengymnasium i Stockholm.

Vid en prövning ansvarar du själv för att på egen hand läsa in hela kursen och därefter har du vid ett eller flera tillfällen såväl skriftliga som muntliga prov som avgör ditt betyg på kursen. Avgiften per kurs ligger normalt på 500 kronor.

För information om hur du anmäler dig för prövning och prövningstider behöver du kontrollera utbudet på Åsö vuxengymnasium.

Fördelen med prövning är att du själv styr ditt studietempo och i vanliga fall endast behöver vara närvarande vid provtillfällen. Prövning kan liknas vid ett mellanting mellan utbildning på fysisk plats och distansutbildning då du själv sköter merparten av inläsningen i det egna hemmet.

Nackdelen med prövning är att du inte har rätt till fysisk undervisning av en lärare utan helt själv måste ansvara för att du läser det du skall och inhämtar den kunskap som behövs för kursen.